..::  در دست بروزرسانی است  ::..

 

 

 

 

آدرس محل کار :  قم، کیلومتر پنج جاده قدیم تهران، پردیس قم دانشگاه تهران، دانشکده حقوق

شماره تماس :  36166157 (9825+)

پست الکترونیکی :  mirkhalili@ut.ac.ir

 

                                       

 

Copyright http://www.drmirkhalili.ir (2016)

All rights reserved. Designed by: H & R